تحقیق مدیریت کارمندان

مطالب دیگر:
کد متلب دورنوردی مولکول آب در زبان برنامه نویسی متلبدیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 202 قانون مدنیطلاق (رجعی)اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفریمرور زمان در دعاوی کیفریآیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است؟ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلیتضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالات متحده آمریکا و ایرانتعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاقچه کسانی تابعیت ایرانی دارند؟حقوق بین الملل خصوصیشبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رأی در دادگاه تجدید نظر پاریس)شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلستانشناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایرانعارض صریح و تعارض مخفی بین سیستم های حل تعارضقانون حاکم بر فرزندخواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایرانکنوانسیون اروپایی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شرکتهای چند ملیتیمسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهده ژنو 1980مشارکت تجارتی بین المللی
تحقیق مدیریت کارمندان,دانلود تحقیق ,مقاله مدیریت کارمندان,دانلود مقاله ,تحقیق در مورد اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی, تحقیق مدیریت راهکاره|164529|voq
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : تحقیق مدیریت کارمندان

در این تحقیق ، مدیریت کارمندان مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که در سه فایل با فرمت word با عناوین ذیل در اختیار شما قرار میگیرد
- اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی
- راهکارهای توانمندسازی کارمندان
- مروري بر مسائل تئوريك در حوزه مديريت تشويق و قدرداني
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این تحقیق دریافت می کنید اشاره شده است :
اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی
مكانيزم ساختاري كه هر سازماني براي برانگيختن يا قدرداني از كاركنانش ايجاد مي‌نمايد ، سيستم پاداش (Reward System ) ناميده مي‌شود . در اين سيستم كه در اكثر سازمانهاي بزرگ امروزي وجود دارد ، عملكرد هر فرد مشخص گرديده و مورد ارزيابي دقيق قرار مي‌گيرد و سپس در صورت رشد و پيشرفت مورد تشويق و تقدير قرار مي‌گيرد . پاداشهاي عمده در بيشتر سازمانها ، جبران خدمات ، ترفيع ، ارتقاء ، مزايا ، پاداش مالي و يا گرفتن پست و مقام مي‌باشد كه هر يك از اين پاداشها ، مي‌تواند بر روي نگرشها ، رفتارها و انگيزه‌هاي افراد تأثير بگذارد . اصولاً اگر مدير بخواهد بر مبناي اصل انصاف و عدالت حركت كند ، نمي‌تواند به عملكرد همه كاركنان به طور يكسان بنگرد و تلاشها و كوششهاي برخي كاركنان مبدع و خلاق و احياناً سستيها و كم‌كاريهاي برخي ديگر را ناديده بگيرد .
خداوند متعال نيز در كتاب ارزشمند قران ، بارها به اين نكته اشاره فرموده است كه خوب و بد يكسان نيستند و بايد بين آنها تفاوت قائل شد . از جمله در آيات زير :
ـ بگو اي پيامبر ، آيا كور و بينا با هم مساويند ؟
ـ بگو اي محمد ، پليد و پاكيزه يكسان نيستند ؟
ـ اصحاب جهنم و اصحاب بهشت يكسان نيستند ؟
ـ خداوند مجاهدان را بر نشستگان برتري داده است .
ـ آيا تاريكيها و روشنايي را مساوي مي‌داني ؟
ـ آيا كساني كه مي‌دانند با كساني كه نمي‌دانند ، برابرند؟
چنانچه ملاحظه مي‌شود ، خداوند در اين آيات ،يك نوع مرز بندي بين افراد شايسته و افراد ناشايست ايجاد نموده است و آنان را از يكديگر متمايز ساخته است .
امام علي (ع) نيز اين نكته دقيق مديريتي و تربيتي را در دستورالعمل معروف خود به مالك اشتر گنجانده و مي‌فرمايد : « اي مالك ، هرگز نبايد نيكوكار و بدكار در نزد تو يكسان باشند كه همانا چنين حركتي ، نيكوكاران را در نيكي كردن ، بي رغبت و تبهكاران را به بدكاري وا مي‌دارد . بلكه با هر كدام از آنان ، متناسب با آنچه انجام داده‌اند ، برخورد نما »
از اين رهنمود ارزشمند امام ، چند نكته مهم مديريتي به دست مي‌آيد :
1- تشويق و تنبيه ، لازمه مديريت و زمامداري است .
2- تفاوت گذاشتن در مديريت اصل است اما تبعيض قائل شدن ممنوع .
3- ترك تشويق و تنبيه سبب بي رغبتي نيكوكاران(كاركنان كوشا و مُجِدّ) و جسور شدن بدكاران(كاركنان سست و كم كار)مي‌گردد .
4- در اثر ترك تنبيه و تشويق ، كاركنان به سستي و كاهلي گرايش مي‌يابند .
5- تشويق و تنبيه بايد متناسب با عمل انجام شده باشد .

در اين مورد ، حضرت در جاي ديگري مي‌فرمايند: « خطاكار را متناسب با جرمي كه انجام داده ، مجازات كن نه آن سان كه از حد بگذرد».

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 30